Bột màu vàng - Yellow YL4447D May 29
2019
Bột màu vàng - Yellow YL4447D

Bột màu vàng - Yellow YL4447D   được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về  bột màu  và  phụ gia ngành nhựa .

Bột màu cam - Orange OO3158D May 29
2019
Bột màu cam - Orange OO3158D

Bột màu cam - Orange OO3158D  được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về  bột màu  và  phụ gia ngành nhựa .

Bột màu đỏ - Red RO3982D May 29
2019
Bột màu đỏ - Red RO3982D

Bột màu đỏ - Red RO3982D  được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về  bột màu  và  phụ gia ngành nhựa .

Bột màu đỏ - Red RO3505D May 29
2019
Bột màu đỏ - Red RO3505D

Bột màu đỏ - Red RO3505D  được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về  bột màu  và  phụ gia ngành nhựa .

Bột màu tím - Violet VO7026D May 29
2019
Bột màu tím - Violet VO7026D

Bột màu tím - Violet VO7026D  được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về  bột màu  và  phụ gia ngành nhựa .

Bột màu đen - Black LO8082D May 04
2019
Bột màu đen - Black LO8082D

Bột màu đen - Black LO8082D  được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về  bột màu  và  phụ gia ngành nhựa.

Bột màu xám - Grey LO7100D May 04
2019
Bột màu xám - Grey LO7100D

Bột màu xám - Grey LO7100D  được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về  bột màu  và  phụ gia ngành nhựa.

Bột màu xanh - Green GO7449D May 04
2019
Bột màu xanh - Green GO7449D

Bột màu xanh - Green GO7449D   được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về  bột màu  và  phụ gia ngành nhựa .

Bột màu xanh - Green GO6412D May 04
2019
Bột màu xanh - Green GO6412D

Bột màu xanh - Green GO6412D  được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về  bột màu  và  phụ gia ngành nhựa.

Bột màu hồng - Pink FO4473D May 04
2019
Bột màu hồng - Pink FO4473D

Bột màu hồng - Pink FO4473D   được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về  bột màu  và  phụ gia ngành nhựa.

Bột màu nâu - Brown EO7132D May 04
2019
Bột màu nâu - Brown EO7132D

Bột màu nâu - Brown EO7132D  được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về  bột màu  và  phụ gia ngành nhựa.

Bột màu xanh - Blue BO7244D May 04
2019
Bột màu xanh - Blue BO7244D

Bột màu xanh - Blue BO7244D  được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về  bột màu  và  phụ gia ngành nhựa.


Description

Công ty VIETAUS POLYMER có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành tạo hạt màu và hóa chất phụ gia. Chuyên cung cấp Hạt nhựa màu - Bột màu và Phụ gia trong ngành nhựa, phát triển bước đầu từ lĩnh vực hạt nhựa màu. Vietaus Polymer là nhà phân phối sản phẩm của RTP company tại Việt Nam

VIETAUS POLYMER là thành viên hiệp hội nhựa Việt Nam

Contact

VietAus Polymer
296 Trung Thang, Binh Thang ward, Di An Dist, Binh Duong Pro, Vietnam
+842873093969
+84 973 527 465
+84 938 679 588