Hạt màu cam - Orange Mar 12
2021
Hạt màu cam - Orange

Hạt màu cam - Orange  được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về  hạt nhựa màu  và  phụ gia ngành nhựa       Mã sản phẩm:  ORANGE   Tình trạng:Còn hàng   Sản xuất:Tại Việt Nam       Để nhận được

Hạt màu hồng - Pink Mar 12
2021
Hạt màu hồng - Pink

Hạt màu  hồng  - Pink  được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về  hạt nhựa màu  và  phụ gia ngành nhựa Mã sản phẩm:  PINK Tình trạng:Còn hàng Sản xuất:Tại Việt Nam Để nhận được tư vấn tốt nhất và sản phẩm và giá thành,

Hạt màu cam - Orange Mar 12
2021
Hạt màu cam - Orange

Hạt màu cam - Orange được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về  hạt nhựa màu  và  phụ gia ngành nhựa   Mã sản phẩm: ORANGE Tình trạng:Còn hàng Sản xuất:Tại Việt Nam   Để nhận được tư vấn tốt nhất và sản phẩm và

Hạt màu xám nhũ - Pearl Grey Mar 12
2021
Hạt màu xám nhũ - Pearl Grey

Hạt màu  xám nhũ - Pearl Grey  được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về  hạt nhựa màu  và  phụ gia ngành nhựa   Mã sản phẩm: GREY Tình trạng:Còn hàng Sản xuất:Tại Việt Nam   Để nhận được tư vấn tốt nhất và sản

Hạt màu hồng - Pink Mar 12
2021
Hạt màu hồng - Pink

Hạt màu  hồng  - Pink được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về  hạt nhựa màu  và  phụ gia ngành nhựa   Mã sản phẩm: PINK Tình trạng:Còn hàng Sản xuất:Tại Việt Nam   Để nhận được tư vấn tốt nhất và sản phẩm và giá

Hạt màu tím - Violet Mar 12
2021
Hạt màu tím - Violet

Hạt màu  tím  - Violet được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về  hạt nhựa màu  và  phụ gia ngành nhựa   Mã sản phẩm:  VIOLET Tình trạng: Còn hàng Sản xuất: Tại Việt Nam   Để nhận được tư vấn tốt nhất và sản phẩm

Hạt màu xanh - Green Mar 12
2021
Hạt màu xanh - Green

Hạt màu  xanh  - Green  được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về  hạt nhựa màu  và  phụ gia ngành nhựa   Mã sản phẩm:  GREEN Tình trạng:Còn hàng Sản xuất:Tại Việt Nam   Để nhận được tư vấn tốt nhất và sản phẩm và

Hạt màu vàng - Yellow Mar 12
2021
Hạt màu vàng - Yellow

Hạt màu  vàng  - Yellow  được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về  hạt nhựa màu  và  phụ gia ngành nhựa   Mã sản phẩm:  YELLOW Tình trạng: Còn hàng Sản xuất: Tại Việt Nam   Để nhận được tư vấn tốt nhất và sản

Hạt màu đỏ - Red Mar 12
2021
Hạt màu đỏ - Red

Hạt màu đỏ - Red  được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về  hạt nhựa màu  và  phụ gia ngành nhựa   Mã sản phẩm: RED Tình trạng: Còn hàng Sản xuất: Tại Việt Nam   Để nhận được tư vấn tốt nhất và sản

Hạt màu trắng - White WA3737 May 29
2019
Hạt màu trắng - White WA3737

Hạt màu  trắng  - White WA3737  được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về  hạt nhựa màu  và  phụ gia ngành nhựa .

Hạt màu Tím - Violet VT0321 May 29
2019
Hạt màu Tím - Violet VT0321

Hạt màu  tím  - Violet VT0321  được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về  hạt nhựa màu  và  phụ gia ngành nhựa .

Hạt màu vàng  - Yellow YL3166 May 29
2019
Hạt màu vàng  - Yellow YL3166

Hạt màu  vàng  - Yellow YL3166  được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về  hạt nhựa màu  và  phụ gia ngành nhựa .


Description

Công ty VIETAUS POLYMER có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành tạo hạt màu và hóa chất phụ gia. Chuyên cung cấp Hạt nhựa màu - Bột màu và Phụ gia trong ngành nhựa, phát triển bước đầu từ lĩnh vực hạt nhựa màu. Vietaus Polymer là nhà phân phối sản phẩm của RTP company tại Việt Nam

VIETAUS POLYMER là thành viên hiệp hội nhựa Việt Nam

Contact

VietAus Polymer
296 Trung Thang, Binh Thang ward, Di An Dist, Binh Duong Pro, Vietnam
+842873093969
+84 973 527 465
+84 938 679 588