Hạt màu trắng - White WA3737
Hạt màu trắng - White WA3737

Hạt màu  trắng  - White WA3737  được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về  hạt nhựa màu  và  phụ gia ngành nhựa .

Hạt màu Tím - Violet VT0321
Hạt màu Tím - Violet VT0321

Hạt màu  tím  - Violet VT0321  được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về  hạt nhựa màu  và  phụ gia ngành nhựa .

Hạt màu vàng  - Yellow YL3166
Hạt màu vàng  - Yellow YL3166

Hạt màu  vàng  - Yellow YL3166  được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về  hạt nhựa màu  và  phụ gia ngành nhựa .

Hạt màu vàng - Yellow YL1108
Hạt màu vàng - Yellow YL1108

✅ Hạt màu vàng  - Yellow YL1108  được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về  hạt nhựa màu  và  phụ gia ngành nhựa.

Hạt màu xanh - Green GP6171
Hạt màu xanh - Green GP6171

Hạt màu  xanh  - Green GP6171  được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về  hạt nhựa màu  và  phụ gia ngành nhựa.

Hạt màu hồng - Pink FL3262
Hạt màu hồng - Pink FL3262

Hạt màu  hồng  - Pink FL3262  được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về  hạt nhựa màu  và  phụ gia ngành nhựa.

Hạt màu nâu - Brown EL61041
Hạt màu nâu - Brown EL61041

Hạt nhựa màu nâu - Brown  EL61041  được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về  hạt nhựa màu  và  phụ gia ngành nhựa.

Hạt màu hồng - Pink FL2991
Hạt màu hồng - Pink FL2991

Hạt màu hồng - Pink FL2991  được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về  hạt nhựa màu  và  phụ gia ngành nhựa.

Hạt màu nâu - Brown EL5202
Hạt màu nâu - Brown EL5202

Hạt nhựa màu nâu - Brown EL5202  được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về  hạt nhựa màu  và  phụ gia ngành nhựa .


Description

VIETAUS POLYMER là thành viên hiệp hội nhựa Việt Nam

Contact

VietAus Polymer
296 Trung Thang, Binh Thang ward, Di An Dist, Binh Duong Pro, Vietnam
+842873093969
+84 973 527 465
+84 938 679 588

Social