Hạt màu vàng - Yellow YL1108 Apr 27
2019
Hạt màu vàng - Yellow YL1108

✅ Hạt màu vàng  - Yellow YL1108  được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về  hạt nhựa màu  và  phụ gia ngành nhựa.

Hạt màu xanh  - Green GP6171 Apr 27
2019
Hạt màu xanh - Green GP6171

Hạt màu  xanh  - Green GP6171  được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về  hạt nhựa màu  và  phụ gia ngành nhựa.

Hạt màu hồng  - Pink FL3262 Apr 27
2019
Hạt màu hồng - Pink FL3262

Hạt màu  hồng  - Pink FL3262  được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về  hạt nhựa màu  và  phụ gia ngành nhựa.

Hạt màu nâu - Brown EL61041 Apr 27
2019
Hạt màu nâu - Brown EL61041

Hạt nhựa màu nâu - Brown  EL61041  được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về  hạt nhựa màu  và  phụ gia ngành nhựa.

Hạt màu hồng  - Pink FL2991 Apr 27
2019
Hạt màu hồng - Pink FL2991

Hạt màu hồng - Pink FL2991  được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về  hạt nhựa màu  và  phụ gia ngành nhựa.

Hạt màu nâu - Brown EL5202 Apr 27
2019
Hạt màu nâu - Brown EL5202

Hạt nhựa màu nâu - Brown EL5202  được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về  hạt nhựa màu  và  phụ gia ngành nhựa .

Hạt màu xanh - Blue BT1006 Apr 27
2019
Hạt màu xanh - Blue BT1006

Hạt màu xanh - Blue BT1006  được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về  hạt nhựa màu  và  phụ gia ngành nhựa .

Hạt màu xanh - Blue BU4462 Apr 27
2019
Hạt màu xanh - Blue BU4462

Hạt màu xanh - Blue  BU4462  được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về  hạt nhựa màu  và  phụ gia ngành nhựa.

Hạt màu xanh - Blue BT3281 Apr 27
2019
Hạt màu xanh - Blue BT3281

Hạt màu xanh - Blue  BT3281  được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về  hạt nhựa màu  và  phụ gia ngành nhựa.

Hạt màu xanh - Blue  BP5041 Apr 27
2019
Hạt màu xanh - Blue BP5041

Hạt màu xanh - Blue  BP5041  được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về  hạt nhựa màu  và  phụ gia ngành nhựa.

Hạt màu xanh - Blue BN3282 Apr 27
2019
Hạt màu xanh - Blue BN3282

Hạt màu xanh - Blue BN3282  được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về  hạt nhựa màu  và  phụ gia ngành nhựa.

Hạt màu xanh - Blue  BG5628C Apr 27
2019
Hạt màu xanh - Blue BG5628C

Hạt màu xanh - Blue BG5628C được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về  hạt nhựa màu  và  phụ gia ngành nhựa .


Description

Công ty VIETAUS POLYMER có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành tạo hạt màu và hóa chất phụ gia. Chuyên cung cấp Hạt nhựa màu - Bột màu và Phụ gia trong ngành nhựa, phát triển bước đầu từ lĩnh vực hạt nhựa màu. Vietaus Polymer là nhà phân phối sản phẩm của RTP company tại Việt Nam

VIETAUS POLYMER là thành viên hiệp hội nhựa Việt Nam

Contact

VietAus Polymer
296 Trung Thang, Binh Thang ward, Di An Dist, Binh Duong Pro, Vietnam
+842873093969
+84 973 527 465
+84 938 679 588