Hạt màu xanh - Blue BT1006
Hạt màu xanh - Blue BT1006

Hạt màu xanh - Blue BT1006  được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về  hạt nhựa màu  và  phụ gia ngành nhựa .

Hạt màu xanh - Blue BU4462
Hạt màu xanh - Blue BU4462

Hạt màu xanh - Blue  BU4462  được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về  hạt nhựa màu  và  phụ gia ngành nhựa.

Hạt màu xanh - Blue BT3281
Hạt màu xanh - Blue BT3281

Hạt màu xanh - Blue  BT3281  được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về  hạt nhựa màu  và  phụ gia ngành nhựa.

Hạt màu xanh - Blue BP5041
Hạt màu xanh - Blue BP5041

Hạt màu xanh - Blue  BP5041  được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về  hạt nhựa màu  và  phụ gia ngành nhựa.

Hạt màu xanh - Blue BN3282
Hạt màu xanh - Blue BN3282

Hạt màu xanh - Blue BN3282  được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về  hạt nhựa màu  và  phụ gia ngành nhựa.

Hạt màu xanh - Blue BG5628C
Hạt màu xanh - Blue BG5628C

Hạt màu xanh - Blue BG5628C được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về  hạt nhựa màu  và  phụ gia ngành nhựa .

Hạt màu cam - Orange OL3116
Hạt màu cam - Orange OL3116

Hạt màu cam - Orange OL3116 được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về hạt nhựa màu và phụ gia ngành nhựa

Hạt nhựa màu đen LP9489
Hạt nhựa màu đen LP9489

Hạt nhựa màu đen LP9489 được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về hạt nhựa màu và phụ gia ngành nhựa

Hạt nhựa màu đỏ tươi RL3630
Hạt nhựa màu đỏ tươi RL3630

Hạt nhựa màu đỏ tươi RL3630 được sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của công ty VietAus Polymer - công ty hàng đầu chuyên về hạt nhựa màu và phụ gia ngành nhựa


Description

VIETAUS POLYMER là thành viên hiệp hội nhựa Việt Nam

Contact

VietAus Polymer
296 Trung Thang, Binh Thang ward, Di An Dist, Binh Duong Pro, Vietnam
+842873093969
+84 973 527 465
+84 938 679 588

Social