Nhựa An Phát Xanh (AAA) sẽ đấu giá 75 triệu cổ phiếu trên HOSE trong quý II/2021


(ĐTCK) Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh (Mã chứng khoán: AAA - sàn HOSE) thông qua kế hoạch triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ.

Nhựa An Phát Xanh (AAA) sẽ đấu giá 75 triệu cổ phiếu trên HOSE trong quý II/2021

Theo đó, Nhựa An Phát Xanh thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 5/2/2021. Trong đó, thời gian dự kiến trong quý II/2021 sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán của Uỷ ban chứng khoán nhà nước.

Ngoài ra, doanh nghiệp cho biết trong trường hợp đấu giá không hết, toàn bộ số cổ phiếu này tiếp tục được chào bán cho các đối tượng khác, số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Trước đó, trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 vào ngày 5/2, doanh nghiệp cho biết dự kiến phát hành 75 triệu cổ phiếu AAA theo hình thức đấu giá công khai trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, giá khởi điểm là 14.000 đồng/cổ phiếu.

Doanh nghiệp dự kiến huy động được 1.050 tỷ đồng. Trong đó, sẽ dùng 778,2 tỷ đồng trả nợ vay ngắn hạn, dài hạn đến hạn trả nợ; 271,8 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động mua hàng hoá, nguyên vật liệu và dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, thanh toán lương cho người lao đông …

Trong năm 2020, Nhựa An Phát Xanh ghi nhận doanh thu đạt 7.428,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 283,4 tỷ đồng, lần lượt bằng 80,2% và 57,7% thực hiện trong năm 2019. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ từ 11,3% về còn 10,5%.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của Nhựa An Phát Xanh tăng 7,3% lên 8.569,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 2.325 tỷ đồng, chiếm 27,1% tổng tài sản; tiền và đầu tưu tài chính ngắn hạn là 1.677,3 tỷ đồng, chiếm 19,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 1.669,2 tỷ đồng, chiếm 19,5% tổng tài sản; tồn kho là 946,8 tỷ đồng, chiếm 11% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/3, cổ phiếu AAA giảm 500 đồng về 14.300 đồng/cổ phiếu.

*Nguồn: VPAS


Description

Công ty VIETAUS POLYMER có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành tạo hạt màu và hóa chất phụ gia. Chuyên cung cấp Hạt nhựa màu - Bột màu và Phụ gia trong ngành nhựa, phát triển bước đầu từ lĩnh vực hạt nhựa màu. Vietaus Polymer là nhà phân phối sản phẩm của RTP company tại Việt Nam

VIETAUS POLYMER là thành viên hiệp hội nhựa Việt Nam

Contact

VietAus Polymer
296 Trung Thang, Binh Thang ward, Di An Dist, Binh Duong Pro, Vietnam
+842873093969
+84 973 527 465
+84 938 679 588

Social