Nhựa Bình Minh (BMP), quý II/2020 doanh thu là 1.250,9 tỷ đồng, tăng 6,3%


(ĐTCK) Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (Mã chứng khoán: BMP – sàn HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2020.

Theo đó, doanh thu trong kỳ đạt 1.250,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 154,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 6,3% và 32% so với cùng kỳ năm 2019.

Doanh nghiệp có lý giải lợi nhuận sau thuế quý II/2020 tăng 32% so với cùng kỳ do doanh thu tăng 6,5% và tỷ trọng giá vốn so với doanh thu giảm 5,2%. Đây chính là nguyên nhân chính dẫn tới lợi nhuận tăng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 2.270,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 257 tỷ đồng, lần lượt tăng 7,7% và 23,4% so với 6 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp hoàn thành được 55,1% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, biên lợi nhuận gộp đã tăng từ 22,9% lên 26,4% và biên lợi nhuận ròng tăng từ 9,9% lên 11,3%.

Trong năm 2020, BMP đặt kế hoạch doanh thu là 4.560 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 582 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và 10% so với thực hiện năm 2019. Ngoài ra, doanh nghiệp dự kiến cổ tức tối thiểu 50% trên lợi nhuận sau thuế.

Tính tới 30/06/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 5,5% lên mức 3.006,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn trị giá 1.163,6 tỷ đồng, chiếm 38,7% tổng tài sản; tài sản cố định là 568,6 tỷ đồng, chiếm 18,9% tổng tài sản; tồn kho là 406,9 tỷ đồng, chiếm 13,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 355,8 tỷ đồng, chiếm 11,8% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác là 321,4 tỷ đồng, chiếm 10,7% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/07/2020, cổ phiếu BMP giảm 3.500 đồng về mức 47.000 đồng/CP.

*Nguồn: VPAS


Description

Công ty VIETAUS POLYMER có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành tạo hạt màu và hóa chất phụ gia. Chuyên cung cấp Hạt nhựa màu - Bột màu và Phụ gia trong ngành nhựa, phát triển bước đầu từ lĩnh vực hạt nhựa màu. Vietaus Polymer là nhà phân phối sản phẩm của RTP company tại Việt Nam

VIETAUS POLYMER là thành viên hiệp hội nhựa Việt Nam

Contact

VietAus Polymer
296 Trung Thang, Binh Thang ward, Di An Dist, Binh Duong Pro, Vietnam
+842873093969
+84 973 527 465
+84 938 679 588

Social