Nhựa Đồng Nai dự kiến chi 1.000 tỷ đồng thâu tóm Công ty CMC (CVT)


Sau khi hoàn thành việc mua cổ phần, Công ty Cổ phần CMC sẽ trở thành công ty con của CTCP Nhựa Đồng Nai, với giá mua là theo thị giá và tổng giá trị giao dịch mua cổ phần dự kiến tối đa là 1.000 tỷ đồng...

Sơ đồ giá cổ phiếu CVT thời gian qua - Nguồn: HOSE.

Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (mã DNP - HNX) công bố nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần CMC (mã CVT-HOSE).

Theo đó, DNP đăng ký mua 19 triệu cổ phiếu CVT của CTCP CMC, tương ứng tỷ lệ 51,78%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 25/3 đến 23/4 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Tại thời điểm này, DNP chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu CVT nào.

Như vậy, sau khi hoàn thành việc mua cổ phần, Công ty Cổ phần CMC sẽ trở thành công ty con của CTCP Nhựa Đồng Nai, với giá mua là theo thị giá và tổng giá trị giao dịch mua cổ phần dự kiến tối đa là 1.000 tỷ đồng.

Hiện, ông Nguyễn Văn Hiếu, Thành viên HĐQT của CMC là Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT của Nhựa Đồng Nai; Ông Ngô Đức Vũ, Chủ tịch HĐQT của CMC và là Phó Chủ tịch HĐQT của Nhựa Đồng Nai; Bà Phan Thị Thu Thảo, Thành viên HĐQT CMC là Phó Tổng Giám đốc của Nhựa Đồng Nai; Ông Trần Hữu Chuyền, Thành viên HĐQT CMC là Phó Tổng Giám đốc của Nhựa Đồng Nai.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã thông qua tờ trình để DNP mua trên 25% tổng số cổ phiếu CVT có quyền biểu quyết mà không cần phải thực hiện chào mua công khai.

Trên thị trường giá cổ phiếu CVT tạm dừng ở mốc 47.900 đồng/cổ phiếu và tạm tính mức giá này thì DNP sẽ chi khoảng hơn 910 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu CVT như đã đăng ký.

Kết thúc năm 2020, doanh thu của CVT đạt 1.360 tỷ đồng, tăng gần 5% so với kế hoạch (1.300 tỷ đồng); lợi nhuận thực hiện trước thuế đạt 151,055 tỷ đồng, tăng 7,89% so với kế hoạch (140 tỷ đồng).

 

Năm 2021, công ty dự kiến doanh thu đạt 1.450 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 136,2 tỷ đồng, cổ tức 20%.

Nguồn: VPAS


Description

Công ty VIETAUS POLYMER có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành tạo hạt màu và hóa chất phụ gia. Chuyên cung cấp Hạt nhựa màu - Bột màu và Phụ gia trong ngành nhựa, phát triển bước đầu từ lĩnh vực hạt nhựa màu. Vietaus Polymer là nhà phân phối sản phẩm của RTP company tại Việt Nam

VIETAUS POLYMER là thành viên hiệp hội nhựa Việt Nam

Contact

VietAus Polymer
296 Trung Thang, Binh Thang ward, Di An Dist, Binh Duong Pro, Vietnam
+842873093969
+84 973 527 465
+84 938 679 588

Social