Nhựa Tân Phú (TPP) chào bán 10 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng, tăng vốn điều lệ lên gấp rưỡi

Tỷ lệ phát hành 50%. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động 100 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ dùng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Trong đó cụ thể sẽ dùng để trả nợ cho các ngân hàng trong quý I/2022. Nhựa

Tỷ lệ phát hành 50%.

Nhựa Tân Phú - Công Ty CP Nhựa Tân Phú  ở tại Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động 100 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ dùng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Trong đó cụ thể sẽ dùng để trả nợ cho các ngân hàng trong quý I/2022.

Nhựa Tân Phú (TPP) chào bán 10 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng, tăng vốn điều lệ lên gấp rưỡi - Ảnh 1.

Nhựa Tân Phú cũng cho biết, trong trường hợp cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết sẽ được phân phối tiếp theo giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Kết quả kinh doanh, doanh thu năm 2020 đạt 928 tỷ đồng, tăng 2,5% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế tăng 18&% lên mức 8,6 tỷ đồng.

Trong khi đó năm 2021 Nhựa Tân Phú đặt mục tiêu đạt 1.150 tỷ đồng doanh thu và 16,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Kết quả, doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 1.028 tỷ đồng, hoàn thành trên 89% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2,7 tỷ đồng, mới thực hiện được 16% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Nhựa Tân Phú (TPP) chào bán 10 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng, tăng vốn điều lệ lên gấp rưỡi - Ảnh 2.

Nguồn: VPASDescription

Công ty VIETAUS POLYMER có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành tạo hạt màu và hóa chất phụ gia. Chuyên cung cấp Hạt nhựa màu - Bột màu và Phụ gia trong ngành nhựa, phát triển bước đầu từ lĩnh vực hạt nhựa màu. Vietaus Polymer là nhà phân phối sản phẩm của RTP company tại Việt Nam

VIETAUS POLYMER là thành viên hiệp hội nhựa Việt Nam

Contact

VietAus Polymer
296 Trung Thang, Binh Thang ward, Di An Dist, Binh Duong Pro, Vietnam
+842873093969
+84 973 527 465
+84 938 679 588