​ Nhựa Tiền Phong lãi 138 tỷ đồng trong quý III, tăng 68%

Nhờ giá đầu vào giảm, Nhựa Tiền Phong báo lãi tăng 68% đạt 138 tỷ đồng. Công ty có lợi nhuận trư  ớc thuế hơn 400 tỷ đông sau 9 tháng, tăng 16% và hoàn thành 85% kế hoạch năm. Nhựa Thiếu niên Tiền Phong ( HNX: NTP ) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu thuần tăng 38% lên 1.238

Nhờ giá đầu vào giảm, Nhựa Tiền Phong báo lãi tăng 68% đạt 138 tỷ đồng. Công ty có lợi nhuận trư ớc thuế hơn 400 tỷ đông sau 9 tháng, tăng 16% và hoàn thành 85% kế hoạch năm.

Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (HNX: NTP) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu thuần tăng 38% lên 1.238 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng 68% đạt 424 tỷ đồng, tương ứng với biên lợi nhuận gộp tăng lên 34,3%.

Lợi nhuận sau thuế tăng 68% đạt gần 138 tỷ đồng. Công ty lý giải sự tăng trưởng này chủ yếu nhờ giá nguyên vật liệu đầu vào giảm mạnh.

ntp-1-4290-1603336178.png

 

Đơn vị: tỷ đồng.

Tổng kết 9 tháng, doanh thu thuần tăng nhẹ lên 3.394 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng gần 14% đạt 342 tỷ đồng. Do tăng vốn thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%, thu nhập trên mỗi cổ phần trong 9 tháng đầu năm giảm 5% còn 2.903 đồng.

Năm 2020, công ty đặt kế hoạch doanh thu 5.100 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 470 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành được 85% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng.

Quy mô nguồn vốn của Nhựa Tiền Phong đạt 4.146 tỷ đồng, giảm hơn 400 tỷ so với thời điểm đầu năm. Nguồn vốn giảm chủ yếu do doanh nghiệp đã giảm mạnh nợ vay ngắn hạn từ 1.363 tỷ đầu năm về khoảng 1.000 tỷ đồng như hiện nay.

*Nguồn: VPASDescription

Công ty VIETAUS POLYMER có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành tạo hạt màu và hóa chất phụ gia. Chuyên cung cấp Hạt nhựa màu - Bột màu và Phụ gia trong ngành nhựa, phát triển bước đầu từ lĩnh vực hạt nhựa màu. Vietaus Polymer là nhà phân phối sản phẩm của RTP company tại Việt Nam

VIETAUS POLYMER là thành viên hiệp hội nhựa Việt Nam

Contact

VietAus Polymer
296 Trung Thang, Binh Thang ward, Di An Dist, Binh Duong Pro, Vietnam
+842873093969
+84 973 527 465
+84 938 679 588