THAM GIA HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG QUẬN THỦ ĐỨC - 2019


Công ty nhựa Việt Úc tham gia hội thao công nhân, viên chức lao động quận thủ đức năm 2019 .


Description

VIETAUS POLYMER là thành viên hiệp hội nhựa Việt Nam

Contact

VietAus Polymer
296 Trung Thang, Binh Thang ward, Di An Dist, Binh Duong Pro, Vietnam
+842873093969
+84 973 527 465
+84 938 679 588

Social