SẢN PHẨM ĐƯỢC ỨNG DỤNG TRONG CÁC NGÀNH: + Sản xuất túi nilon (Túi xốp, túi nilon bóng,…) + Sản xuất dây đai (PP,PET…) + Sản xuất ống nước (HPDE,…) + Sản xuất dây giả mây ( LDPE,HDPE,…) + Sản xuất các sản phẩm ép phun ( PS, PC, ABS,…) + Ngoài ra còn được sử dụng trong rất nhiều ngành công nghiệp sản xuất nhựa khác.

SẢN PHẨM ĐƯỢC ỨNG DỤNG TRONG CÁC NGÀNH: + Sản xuất túi nilon (Túi xốp, túi nilon bóng,…) + Sản xuất dây đai (PP,PET…) + Sản xuất ống nước (HPDE,…) + Sản xuất dây giả mây ( LDPE,HDPE,…) + Sản xuất các sản phẩm ép phun ( PS, PC, ABS,…) + Ngoài ra còn được sử dụng trong rất nhiều ngành công nghiệp sản xuất nhựa khác.

SẢN PHẨM ĐƯỢC ỨNG DỤNG TRONG CÁC NGÀNH: + Sản xuất túi nilon (Túi xốp, túi nilon bóng,…) + Sản xuất dây đai (PP,PET…) + Sản xuất ống nước (HPDE,…) + Sản xuất dây giả mây ( LDPE,HDPE,…) + Sản xuất các sản phẩm ép phun ( PS, PC, ABS,…) + Ngoài ra còn được sử dụng trong rất nhiều ngành công nghiệp sản xuất nhựa khác.

SẢN PHẨM ĐƯỢC ỨNG DỤNG TRONG CÁC NGÀNH: + Sản xuất túi nilon (Túi xốp, túi nilon bóng,…) + Sản xuất dây đai (PP,PET…) + Sản xuất ống nước (HPDE,…) + Sản xuất dây giả mây ( LDPE,HDPE,…) + Sản xuất các sản phẩm ép phun ( PS, PC, ABS,…) + Ngoài ra còn được sử dụng trong rất nhiều ngành công nghiệp sản xuất nhựa khác.

SẢN PHẨM ĐƯỢC ỨNG DỤNG TRONG CÁC NGÀNH: + Sản xuất túi nilon (Túi xốp, túi nilon bóng,…) + Sản xuất dây đai (PP,PET…) + Sản xuất ống nước (HPDE,…) + Sản xuất dây giả mây ( LDPE,HDPE,…) + Sản xuất các sản phẩm ép phun ( PS, PC, ABS,…) + Ngoài ra còn được sử dụng trong rất nhiều ngành công nghiệp sản xuất nhựa khác.

SẢN PHẨM ĐƯỢC ỨNG DỤNG TRONG CÁC NGÀNH: + Sản xuất túi nilon (Túi xốp, túi nilon bóng,…) + Sản xuất dây đai (PP,PET…) + Sản xuất ống nước (HPDE,…) + Sản xuất dây giả mây ( LDPE,HDPE,…) + Sản xuất các sản phẩm ép phun ( PS, PC, ABS,…) + Ngoài ra còn được sử dụng trong rất nhiều ngành công nghiệp sản xuất nhựa khác.

SẢN PHẨM ĐƯỢC ỨNG DỤNG TRONG CÁC NGÀNH: + Sản xuất túi nilon (Túi xốp, túi nilon bóng,…) + Sản xuất dây đai (PP,PET…) + Sản xuất ống nước (HPDE,…) + Sản xuất dây giả mây ( LDPE,HDPE,…) + Sản xuất các sản phẩm ép phun ( PS, PC, ABS,…) + Ngoài ra còn được sử dụng trong rất nhiều ngành công nghiệp sản xuất nhựa khác.

SẢN PHẨM ĐƯỢC ỨNG DỤNG TRONG CÁC NGÀNH: + Sản xuất túi nilon (Túi xốp, túi nilon bóng,…) + Sản xuất dây đai (PP,PET…) + Sản xuất ống nước (HPDE,…) + Sản xuất dây giả mây ( LDPE,HDPE,…) + Sản xuất các sản phẩm ép phun ( PS, PC, ABS,…) + Ngoài ra còn được sử dụng trong rất nhiều ngành công nghiệp sản xuất nhựa khác.

ỨNG DỤNG: Antistatic được sư dụng loại bỏ tĩnh điện cho nhựa PE, PP, PVC… trong các lĩnh vực: – Thổi màng film – Ép phun, đùn ống, thổi chai TỈ LỆ DÙNG: Tùy theo yêu cầu của khách hàng từ 2-5%

"Hạt compound màu trắng, nền nhựa HIPS - Giải pháp tối ưu cho sản xuất chi tiết quạt điện". Hạt compound này sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như trong các ngành công nghiệp như ô tô, điện tử, y tế, hộp đựng đồ gia dụng, tuy nhiên VIETAUS POLYMER đang bán sản phẩm này dành riêng cho ứng dụng ép chi tiết quạt điện.

Hạt compound màu vàng, nền nhựa PP chịu lạnh, sử dụng cho phương pháp ép phun, chuyên dùng cho các sản phẩm bao bì, đóng gói.

SẢN PHẨM ĐƯỢC ỨNG DỤNG TRONG CÁC NGÀNH: + Sản xuất túi nilon (Túi xốp, túi nilon bóng,…) + Sản xuất dây đai (PP,PET…) + Sản xuất ống nước (HPDE,…) + Sản xuất dây giả mây ( LDPE,HDPE,…) + Sản xuất các sản phẩm ép phun ( PS, PC, ABS,…) + Ngoài ra còn được sử dụng trong rất nhiều ngành công nghiệp sản xuất nhựa khác