HẠT NHỰA PP – GRS

ỨNG DỤNG:
– 
Sản xuất sản phẩm ép, đùn
– Sản xuất sản phẩm đóng gói
– Sản xuất vải không dệt…

TỈ LỆ SỬ DỤNG: 100%

Hotline

error: Content is protected !!