HẠT PHỤ GIA TĂNG TRƠN

ỨNG DỤNG:
– Thổi màng
– Ghép màng
– Đùn tấm

TỈ LỆ DÙNG:
Tùy yêu cầu của Khách hàng 2-5%

Danh mục:

Hotline

error: Content is protected !!