TÁI CHẾ NHỰA – XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN

Ngày nay, việc sản xuất và sử dụng nhựa đang gặp phải nhiều thách thức về môi trường. Việc hướng đến phát triển kinh tế tuần hoàn đang được đẩy mạnh và ngành Nhựa không nằm ngoài xu hướng này. Điều này sẽ giúp giảm thiểu lượng chất thải, tăng cường sử dụng tài nguyên và giảm tác động của sản xuất nhựa đến môi trường và sức khỏe con người.

Các Doanh nghiệp nhựa đang tìm cách giảm thiểu lượng chất thải bằng cách sử dụng nguyên liệu tái chế và tái sử dụng sản phẩm nhựa.

Tái chế nhựa và các sản phẩm liên quan đang là vấn đề cấp thiết, hướng đến phát triển kinh tế tuần hoàn.

Nắm bắt được nhu cầu của doanh nghiệp và định hướng phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường từ nhà nước. Ngày 11/04/2023, Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) đã tổ chức hội thảo với chủ đề: “TÁI CHẾ NHỰA – HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN” tại Hà Nội.

Điểm nhấn của Hội thảo là các bài tham luận “Xu hướng đóng gói bao bì mới của thế giới. Thực tế ứng dụng trong thu gom, tái chế bao bì nhựa và giấy” do Ông Nguyễn Như Khuê – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhựa & Hóa Chất Bông Sen trình bày. Ngoài ra, Ông Hoàng Đức Vượng – Chủ tịch Chi Hội Nhựa tái sinh, trực thuộc Hiệp Hội Nhựa Việt Nam trình bày“Thực trạng thu gom và tái chế nhựa tại Việt Nam theo quy định mới của Luật Bảo vệ Môi trường” và Ông Dương Chí Công – Kiểm toán trưởng Công ty CP Giải pháp Công Nghệ Việt Nam có bài trình bày về “Các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giảm phát thải khí nhà kính liên quan đến ngành Nhựa”Hội thảo đã thu hút đông đảo sự tham gia của các Doanh nghiệp trong ngành. Các đại biểu đã được nghe các bài tham luận của các diễn giả và cùng nhau thảo luận. Đây là những vấn đề mang tính thời sự, thiết thực đối với sự phát triển của ngành nhựa nói chung và ngành tái chế nói riêng trong thời gian tới.

Nguon VPA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline

error: Content is protected !!